Pataje Fondasyon an majik

Nou enspire timoun yo li.

Enpak nou

Enpak an jeneral

Elèv yo te sèvi

Pwogram Anndan Lekòl yo

Elèv yo te sèvi

Pwogram Virtual

Elèv yo te sèvi

Pwogram anndan lekòl

 

APRANN PLIS

Lekti Virtual
Defi

 

APRANN PLIS

Evènman espesyal

 

APRANN PLIS

Pran pwochen etap sa yo sipòte nou nan amelyore alfabè nan anba kominote resous yo