Misyon

Misyon nou se enspire timoun yo li nan yon pi bon avni pa pèmèt edikatè yo ak gratis, angaje defi lekti vityèl, enspire elèv yo atravè pwogram enpak nan lekòl yo ak entwodwi pwopriyetè liv.