Lòt fason pou bay

Stock apresye

Si ou posede stock, lajan mityèl oswa lòt sekirite ki te ogmante nan valè, epi ou te posede pou plis pase yon ane, yo ka itilize yo fè kado charitab yo pataje Fondasyon an majik. Ou ka toujou reklame yon dediksyon pou valè mache konplè yo, pa sèlman kantite lajan ou peye, epi ou pa bezwen peye taks kapital ki ta dwe dwe dwe si ou vann sekirite sa yo ak bay lajan yo. Opòtinite sa a disponib pou tout moun, si wi ou non yo detaye dediksyon yo. Tcheke ak konseye w yo pou plis enfòmasyon sou benefis finansye kado ki apresye yo.

Lòt fason pou bay

Eritaj bay

 Bay nan volonte ou: Sa a se yon bon fason yo fè yon kado nan tan kap vini an. Ou ka vle fè yon kado nan yon kantite lajan espesifik, yon pousantaj nan byen imobilye ou oswa tout oswa yon pati nan sa ki rete apre ou te sonje fanmi ak zanmi yo. Kado sa yo ka souvan fè aranjman ak adisyon a nan yon kodkil senp (amannman) nan volonte ki egziste deja ou. Bay nan konfyans vivan: Anpil estates yo distribye sitou nan yon konfyans ki te kreye pandan tout lavi yon moun (souvan refere yo kòm yon "Konfyans k ap viv"). Kado charitab yo ka enkli nan konfyans k ap viv lè konfyans yo kreye, oswa yo ka ajoute pita avèk yon amannman nan konfyans la. Bay pwosedi yo nan yon politik asirans lavi: Yon politik asirans lavi pa nesesè ankò pou objektif orijinal li, kapab tou yon fason pratik pou fè yon kado nan lavni. Ou ka nonmen youn oswa plis enterè charitab pou resevwa tout oswa yon pòsyon nan valè politik asirans lavi a nan lanmò. Kado plan retrèt rete: Sa a ki kalite kado charitab vin pi popilè kòm moun ki akimile yon pòsyon enpòtan nan byen yo nan yon plan retrèt taks-favorize, epi paske moun ki eritye plan sa yo tipikman dwe peye taks sou revni lè yo retire lajan yo. Tout sijere bay metòd yo ta dwe diskite avèk konseye byen imobilye ou ak konseye taks ou pou yo ka ba ou konsèy ki apwopriye pou sikonstans ou anba lwa yo anvigè nan moman kado ou.

Ajoute enpak nan bwat resepsyon ou

Jwenn Imèl nou yo rete nan konnen